Payday Loans
 

Skaityk lengvai!

  • Padidinti šrifto dydį
  • Numatytasis šrifto dydis
  • Sumažinti šrifto dydį
Pradžia -> Strategija dėl negalios 2010 - 2020 -> Europos strategija dėl negalios 2010 - 2020

Europos strategija dėl negalios 2010 - 2020

El. paštas Spausdinti PDF

Įvadas


Apie 80 mln. Europos Sąjungos gyventojų – neįgalieji.

 

Dažnai neįgalūs žmonės gyvena skurdžiau nei sveikieji, kartais

jie negali pilnavertiškai dalyvauti visuomenės ir ekonominiame gyvenime.

Šios strategijos tikslas – siekti gerinti žmonių su negalia

gyvenimo sąlygas ir užtikrinti jų teises per artimiausius 10 metų.

Europos gyventojai sensta, todėl ateityje vis daugiau žmonių

gyvens su negalia.

Europos Sąjunga stengiasi užtikrinti galimybę žmonėms su negalia

naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis būti

visuomenės nariais ir dalyvauti jos veikloje.


Neigaliuju teisės ir Jungtinės Tautos


Žmonės su negalia turi tokias pačias teises kaip ir kiti piliečiai.

Tai tokios teisės : 1) orumas

                             2) nepriklausomumas

                             3) pilnavertis dalyvavimas visuomenės veikloje

 

Jungtinės Tautos užtikrina šias teises savo Neįgaliųjų teisių konvencijoje.

Ši Konvencija patvirtinta 2008 m. gegužės mėn.

Jos tikslas – skatinti ir saugoti neįgalių asmenų žmogaus teises ir laisves.

Europos Sąjungos strategija, kurios pagrindas yra šis dokumentas,

įtvirtina daugelį tokių pačių nuostatų.


Sritys, kurias reikėtų tobulinti

1. Prieinamumas


Pagal prieinamumo principą, reikia šalinti visas kliutis,

su kuriomis susiduria neigalieji.

Reikia gerinti tokių dalyku, kaip pastatai,

transporto priemones ir

informacija, prieinamumą.

Europos Sąjunga istatymais įtvirtins geresnį paslaugų ir

gaminių prieinamumą.

Be to, Europos Sąjunga skatina tinkamumo visiems naudotojams planą.

Pagal įi visos paslaugos, pastatai ir kiti gaminiai turi būti kuriami taip,

kad tiktų visiems, neišskiriant ir neigaliuju.

 

Pagal šią Strategiją, planuojama priimti Europos aktą dėl prieinamumo,

pagal kurį gaminiai ir paslaugos taptų

prieinamesni žmonėms su negalia.


2. Dalyvavimas


Žmonės su negalia turi teisę dalyvauti visose savo gyvenimo srityse

vienodai su kitais žmonėmis.

Jiems reikia galimybių pasinaudoti savo, kaip piliečių, teisėmis.

 

Tai tokios teisės:

pasirinkimas kur ir kaip gyventi;

pilnavertė galimybė dalyvauti kultūros,

poilsio

ir sportoveikloje.

 

Europos Sąjunga siekia šalinti kliūtis, kurios atsiranda neįgaliesiems

jų kasdieniame gyvenime.

Europos Sąjunga jau nemažai nuveikė, šalindama šias kliūtis.


3. Lygybė


Daugiau kaip pusė Europos gyventojų mano,

kad neįgalių ir senų žmonių diskriminacija yra plačiai paplitusi.

 

Europos Sąjungos lygių galimybių strategija grįsta 2 dalykais.

Šie du dalykai :

1) antidiskriminacinių įstatymų taikymas;

2) lygių galimybių principo įtvirtinimas visuose įstatymuose ir dokumentuose.

 

Europos Sąjunga siekia priimti įstatymą,

kuris uždraustų neįgaliųjų diskriminaciją darbo vietoje.

 

Be to, Europos Sąjunga rems labdaros fondus irnevyriausybines organizacijas.

Ji skirs joms lėšų.


4. Užimtumas


Turėti darbą – labai svarbu visiems žmonėms.

Darbas apsaugo žmones nuo skurdo

ir leidžia jiems būti savarankiškiems.

 

Europos Sąjunga planuoja :

1) didinti darbo vietų prieinamumą

2) remti profesinį mokymą

3) gerinti neįgaliųjų prieigą prie darbo vietų.

 

Šiuo metu labai trūksta globėjų ir paslaugų teikėjų,

kurie padėtų neįgaliesiems darbo vietose.

Europos Sąjunga tikisi, kad iki 2020-ųjų trys ketvirtadaliai (beveik visi suaugę žmonės)

Europos gyventojų turės darbą.

Kad pasiektume šį tikslą,

būtina įdarbinti daugiau neįgaliųjų.

Tai turėtų padėti Europos Sąjungai įgyvendinti planą

nuo skurdo išgelbėti 20 mln. Europos gyventojų.


5. Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą


Strategija negalios srityje pabrėžia lygias galimybes gauti

gerą išsilavinimą ir visą gyvenimą trunkantį mokslą.

Mokymusis visą gyvenimą padeda neįgaliesiems gauti

pilnavertį išsilavinimą visam gyvenimui.

 

Išsilavinimas yra nepaprastai svarbus,

jei mes siekiame, kad  neįgalieji dalyvautų visuomenės veikloje.

 

Neįgalūs vaikai dažnai dar vis moksi atskirai nuo kitų vaikų.

Europos Sąjunga remia integruotą švietimą ir

mokymąsį visą gyvenimą.

Integruotas švietimas – tai vaikų su negalia mokymasis vienoje mokykloje su kitais vaikais.


6. Socialinė apsauga ir socialinė įtrauktis


Reikia sudaryti sąlygas neįgaliesiems naudotis visomis

visuomenei teikiamomis paslaugomis.

Šios paslaugos apima socialines paslaugas,

tokias  kaip kad socialinės rūpybos tarnybos.

Kitos socialinės paslaugos :

1) skurdo mažinimo programos,

2) parama neįgaliesiems,

3) socialinis būstas.

 

Europos Sąjunga padės šalims,

kurios nori įstoti į Europos Sąjungą,

tobulinti savo socialinio aprūpinimo sistemas.

Europos Sąjunga rems visas šalis,

teikia socialines paslaugas ir taip

siekia apsaugoti neįgaliųjų interesus.


7. Sveikata


Būtina, kad neįgalieji taip pat kaip ir visi kiti žmonės,

galėtų naudotis aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis.

Tokia prieiga apima:

reabilitaciją,

prevencinę priežiūrą

ir kitas paslaugas neįgaliesiems.

Reabilitacija – tai problemų įveikimas.

Prevencinė priežiūra – tai sveikatos priežiūra, kuri

užkerta kelią galimoms sveikatos problemoms ateityje.

 

Europos Sąjunga rems šalis, kurios sieks gerinti

neįgaliųjų galimybes gauti priežiūrą ir paslaugas.

 

Be to, Europos Sąjunga skatins sveikatą ir saugą darbovietoje.

Taip ji siekia mažinti galimybes tapti neįgaliuoju

dėl nelaimingo atsitikimo darbe.


8. Išorės veiksmai

Europos Sąjunga skatins neįgaliųjų teises savo išorės politikoje.

Išorės politika vykdoma tada,

kai prie Europos Sąjungos prisijungia naujos narės

arba kai Europos Sąjunga palaiko santykius su skurdesnėmis besivystančiomis šalimis.

 

Europos Sąjunga pabrėš negalią kaip žmogaus teisių problemą,

kai minės Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją.

Europos Sąjunga skatins neįgalumo problemų sprendimą tarptautiniu mastu,

pavyzdžiui, JungtiniųTautų susitikimuose.

Be to, Europos Sąjunga vertins kaip tos šalys,

kurios norės prisijungti prie Europos Sąjungos,

skatina neįgaliųjų teises.


Piliečių itraukimas i veiklą


Kasmet gruodžio 3 d. Europos Sąjunga rengia konferenciją,

kuria pažymi Europos neįgaliųjų dieną.

 

Šią konferenciją Europos Sąjunga rengia kartu su

Europos neigaliųjų forumu.

 

Konferencijoje susitinka politikai su:

specialistais,

žiniasklaida

ir kitais asmenimis, susijusiais su neįgalumo reikalais.

 

Tai dalis Europos Sąjungos pastangų skatinti

neigalumo problemų sprendimą.

Šios pastangos prisideda prie Strategijos negalios srityje įgyvendinimo.

 

Kasmet konferencijoje susirinkę žmonės nagrinėja vis kitą temą.

Bet visos temos yra apie neįgalumą.

Šių konferencijų išvadomis remiasi žmonės,

kurie formuoja

Europos Sąjungos politiką neigalumo srityje.


 

Šį tekstą mes parengėme pagal 

organizacijos Inclusion Europe tekstą.

Daugiau apie šią organizaciją galite sužinoti,

jei paspausite ant organizacijos Inclusion Europe pavadinimo

Paskutinį kartą atnaujinta Ketvirtadienis, 03 Lapkritis 2011 11:25